Vorige

RB Intern

Eind 2019 zijn bijna 7.000 leden aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Onderstaand geven wij je graag wat meer inzicht in de verschillende onderverdelingen. Zoals je ziet is de daling van het aantal leden met name het gevolg van de afname van het aantal RBc-leden en het aantal aspirant-leden.

Het aantal RB-leden is stabiel gebleven. Enerzijds is het aantal leden toegenomen door studenten die zijn afgestudeerd en door horizontale instromers. Anderzijds is om diverse redenen een nagenoeg zelfde aantal leden uitgestroomd. Hierbij kun je denken aan de beƫindiging van werkzaamheden, een overstap naar de Belastingdienst of de NOB en het niet voldoen aan de PE-verplichting.

De afname van het aantal RBc-leden is mede veroorzaakt doordat 26 RBc-leden hun werkzaamheden beƫindigd en 22 leden hun lidmaatschap vanwege de maatregelen toekomstbestendig beroep hebben opgezegd. Als gevolg van royement en niet voldoen aan de PE verplichting zijn in totaal 29 RBc-leden uitgeschreven. Niet alle uitgeschreven leden geven hun reden van vertrek aan.

De afname van het aantal aspirant-leden is te verklaren doordat enkel studenten aan de RB Academy nog als aspirant-lid ingeschreven worden en doordat zij afstuderen en doorstromen naar RB- of RBc-lid. In 2019 zijn 83 aspirant-leden met de opleiding gestopt en 16 studenten hadden de studietermijn overschreden, waardoor zij als lid zijn uitgeschreven.

Evenals in 2018 groeit het aantal oudere leden ten opzichte van de jongere leden. Ook onze vereniging heeft te maken met enige vergrijzing. Waar in 2018 40% van onze leden jonger was dan 44 jaar, is dat percentage in 2019 met 2% gedaald. In 2020 wordt dan ook extra aandacht besteed aan ledenbehoud en ledengroei.

Als we kijken naar de lidmaatschappen bij andere beroepsverenigingen, dan zien wij dat het merendeel van onze leden alleen bij onze beroepsvereniging is aangesloten, de percentages zijn ten opzichte van 2018 nagenoeg onveranderd.

In 2019 is de procentuele verdeling van de leden per regio nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2018.