Vorige

RB Opleidingen

In 2019 stond de doorontwikkeling van de opleidingen RB Academy en RB College centraal. In 2019 hebben 112 studenten een nieuwe stap gezet richting een carrière als allround belastingadviseur; de meeste studenten met het doel om uiteindelijk RB te worden en daarmee de titel te mogen voeren.

RB Academy

De RB Academy is de enige fiscale beroepsopleiding voor het mkb, waarin de vertaalslag wordt gemaakt van de collegebanken naar de praktijk. De opleiding is bedoeld voor de young professionals met een hbo- of wo-opleiding fiscaal recht of fiscale economie. Zij beschikken allemaal over een stevig fiscaal theoretisch fundament, maar zijn nog op zoek naar de benodigde soft-skills die je nodig hebt in de fiscale mkb-adviespraktijk. Hoe voer je het gesprek met een klant? Hoe schrijf je een klantgerichte adviesbrief in plaats van een fiscaaltechnische beschouwing? In de RB Academy wordt theoretische kennis uitgebreid met praktijkgerichte verdieping en vaardigheden om klanten zelfstandig te adviseren. Na succesvolle afronding van de RB Academy is inschrijving als RB-lid mogelijk en mag de RB-titel worden gevoerd. In 2020 verwachten wij de eerste afgestudeerden van de RB Academy.

RB College

RB College is de tweejarige fiscale opleiding op hbo-niveau die je voorbereidt op het beroep van belastingadviseur. Tijdens de opleiding komen zowel juridische kennis als fiscale vakken aan bod. Studenten leren hier de wet- en regelgeving beter te interpreteren en toe te passen in de fiscale mkb-adviespraktijk. Zij kunnen vervolgens zelfstandig fiscale vraagstukken behandelen en advieskansen signaleren. RB College is de opstap naar de RB Academy.
Via een uitgebreide en moderne online leeromgeving kunnen de studenten de theorie tot zich nemen. Zodat ze tijdens de fysieke colleges actief met elkaar en de docent aan de slag kunnen gaan met cases en knelpunten uit de praktijk. In 2020 ronden de eerste studenten de opleiding RB College af.

RB-doorstroomprogramma

RBc-leden hadden vanaf september 2018 de mogelijkheid om via het RB-doorstroomprogramma binnen drie jaar tijd ingeschreven te worden in het RB-register. De belangstelling om via dit exclusieve (en tijdelijke) opleidingsprogramma door te studeren was groot. In het RB-doorstroomprogramma zitten momenteel 155 studenten. We verwachten dat deze groep studenten vanaf 2021 zal afstuderen.

Overige opleidingen

De opleidingen Register Belastingadviseur en Register Belastingconsulent worden verder afgebouwd. De huidige studenten worden uiteraard nog ruimschoots in de gelegenheid gesteld om hun opleiding af te maken. Na succesvolle afronding kunnen zij zich inschrijven in het RB-register, respectievelijk het RBc-register. Van deze opleidingen is in 2019 nog een mooi aantal studenten geslaagd.
In de Masteropleiding (geaccrediteerde opleiding) zijn de laatste negen studenten geslaagd in september 2019. Met deze uitstroom is de opleiding definitief beëindigd.
Voor de groep NBA-studenten die eerder de opleiding AA/RA Belastingaccountant afgerond hebben, is een vervolg leerroute ontwikkeld, waarmee zij na een succesvolle afronding zich kunnen inschrijven in het RB-register.

Modulair leren

In 2019 is er onderzoek gedaan naar de aansluiting van RB College en RB Academy op de wensen van studenten en kantoren.
De belangrijkste conclusie is dat de wens om modulair de opleiding te kunnen volgen, groot is. Op deze manier kunnen studenten zelf hun studietempo bepalen en hun studielast verdelen over de maximale studieduur van vijf jaar. Een student creëert hiermee zijn individuele leerroute.
In 2020 vindt de implementatie van dit modulair leren plaats.