Vorige

Belangenbehartiging

Het Register Belastingadviseurs heeft de ambitie om onze mening in Den Haag te laten horen en de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen. Deze ambitie hoort bij de nieuwe koers die we zijn gaan varen. Als je een nieuwe richting inslaat, moet je daadkrachtige stappen zetten. Dit hebben we onder meer gedaan door te verhuizen naar Den Haag, te investeren in nieuwe collega’s en het public affairs beleid vast te stellen.

Strategisch plan 2019-2022

Wij zijn dus een organisatie in beweging, die in 2019 concrete stappen heeft gezet. Daarom was 2019 een bijzonder jaar voor ons. Het was het jaar van het strategisch plan 2019-2022 waarin de richting van de vereniging is bepaald. Het was ook meteen het laatste jaar in Culemborg. Een verhuizing is meer dan het verplaatsen van mensen en inventaris. Een verhuizing gaat vaak gepaard met grotere veranderingen. Wij hebben vaarwel gezegd tegen de oude vorm en koers. Wij hebben grote ambities uitgesproken. Van een traditionele vereniging willen we de stap zetten naar een netwerkorganisatie, waarin wij hét fiscale kenniscentrum zijn voor het mkb. Opkomen voor de belangen van onze achterban, dat is ons bestaansrecht. En wat is hiervoor een betere plek dan het hart van politiek Nederland: Den Haag.

Public affairs

Wij hebben in 2019 het public affairs beleid vastgesteld, zodat we in Den Haag onszelf meer zichtbaar kunnen maken en onze daadkracht kunnen vergroten. Door te lobbyen komen we richting de overheid en politiek op voor de belangen van onze achterban. Hierbij zoeken we zo veel mogelijk de samenwerking op met andere partijen. Hierbij kun je denken aan de SRA, de NBA, Novaa, Noab en de NOB. Samen sta je immers sterker. Wij komen op voor onze leden op een opbouwende manier. Niet alleen benoemen we wat er beter kan, maar we dragen ook een compleet plan aan om deze verbetering door te voeren. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in onze verbeteringsplannen voor het belastingstelsel. We stellen ons zo constructief mogelijk op.

De stappen die wij in 2019 hebben genomen, zijn enkel de eerste stappen om onze ambities waar te gaan maken. In 2020 zullen wij het strategisch plan 2019-2022 en het public affairs beleid verder uitvoeren, zodat we als organisatie kunnen groeien naar een netwerkwerkorganisatie, waarin wij het Fiscale Kenniscentrum van Nederland zijn. In samenwerking met onze leden en met andere partijen, willen wij daarmee jouw belangen nog beter behartigen.