Vorige

Permanente Educatie

Dankzij ons uitgebreide permanente educatie programma kun je de noodzakelijke kennis en vaardigheden bijhouden die essentieel zijn voor jouw beroepsuitoefening. Hierdoor borgen wij de kwaliteit en blijf jij, als RB, de ‘trusted advisor’ voor jouw klant.

Het programma omvat verschillende leervormen en niveaus; hoorcolleges als Landelijke Studiebijeenkomsten (LSB’s), kringbijeenkomsten en actualiteitenbijeenkomsten van Bureau Vaktechniek, basis en verdiepende PE-cursussen, masterclasses en themacursussen. In de onderwerpen besteden we veel aandacht aan nieuwe wetgeving en andere ontwikkelingen die jou en je klanten raken. Op diverse vlakken zijn wij onze werkwijze en het beleid van de permanente educatie aan het evalueren, zodat wij onze dienstverlening voor jou kunnen verbeteren.

LSB’s

Allereerst zijn wij in 2019 voor de LSB’s gestart met een proeftuin, om de mogelijkheden van webinars te verkennen. De vraag hiernaar kwam zowel vanuit de leden als vanuit het verenigingsbureau. Jullie gaven de wens aan om de studiebijeenkomsten digitaal te kunnen volgen. Tevens werd het voor ons steeds lastiger om goede/gerenommeerde sprekers in korte tijd door het hele land te laten reizen.

Resultaten enquête

We hebben middels een enquête gevraagd naar de mening over webinars. 93,6% van de 2.089 respondenten gaf aan dat webinars een goed alternatief zijn voor de fysieke bijeenkomsten. 73,5% van de 3.184 respondenten gaf zelfs aan dat ze liever een webinar heeft dan een fysieke bijeenkomst. Om nog beter inzicht te krijgen in de opzet en resultaten van webinars, is de proeftuin verlengd tot de zomer van 2020.

Puntensysteem permanente educatie

Daarnaast zijn we ons puntensysteem aan het onderzoeken. De vraag is of een kwantitatief (punten)-systeem nog van deze tijd is, of dat we meer naar een kwalitatief systeem willen, waarbij kennisontwikkeling meer centraal komt te staan. De visiegroep kwaliteit houdt zich hier mee bezig.