Vorige

Kwaliteit

Kwaliteit zou altijd voorop moeten staan. Dit klinkt makkelijk, maar in de praktijk is kwaliteit vaak een grijs gebied. Wanneer is er sprake van kwaliteit? En wie meet kwaliteit? Dit zijn vragen die van wezenlijk belang zijn. Zeker ook voor het Register Belastingadviseurs (RB). Als Register Belastingadviseurs streven we namelijk kwaliteit na. Kwaliteit in onze eigen dienstverlening, maar ook kwaliteit in de dienstverlening van jou als belastingadviseur. Jij bent ons visitekaartje.

Om kwaliteit te kunnen meten, moet je weten wat de normen zijn. Een middel om kwaliteit te meten is tuchtrecht. Leden die dienstverlening bieden, die niet past bij het niveau dat wij nastreven, moeten hierop kunnen worden aangesproken. Het woord tuchtrecht heeft voor sommigen misschien een negatieve bijklank, maar het is in feite niets meer dan een middel om kwaliteit te kunnen handhaven. Daarnaast zijn we van mening dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom bieden we als vereniging mediation aan. We zien dat veel zaken door deze mediation al worden opgelost en dat een gang naar de tuchtrechter bespaard wordt.

Uitbesteding secretariaat van de Raden van Tucht en Beroep

Sinds 1 januari 2019 is het secretariaat van ons tuchtrecht ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck in Tilburg. Wij zijn van mening dat het extern onderbrengen van het secretariaat van het tuchtrecht recht doet aan de onafhankelijkheid van de Raden van Tucht en Beroep. Daarnaast is ook het Tuchtreglement herzien. Partijen met een klacht over de dienstverlening van één van onze leden, kunnen deze klacht digitaal indienen. Vervolgens hebben de klager, de beklaagde en de Raad van Tucht of Beroep toegang tot het online portaal ten aanzien van de betreffende klacht. Na registratie van de klacht krijgen de partijen het voorstel om door middel van mediation tot een oplossing van het geschil te komen. Kiezen de partijen hier niet voor of lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan vindt er een fysieke zitting plaats. Binnen zes maanden na het indienen van de klacht wordt uitspraak gedaan door de Raad van Tucht. Het RB-lid dient zich te houden aan deze uitspraak. De uitspraak zou er in het uiterste geval toe kunnen leiden dat de beklaagde het RB-lidmaatschap wordt ontzegd. Deze zware maatregel wordt echter in de praktijk slechts sporadisch getroffen. Is een partij het niet eens met de uitspraak dan kan deze een beroepsschrift indien bij de Raad van Beroep die de zaak verder in behandeling neemt.

Over 2019 was het beeld als volgt.