Vorige

Bestuursleden in beeld

De heer
Mr. Drs. A.J.A. (Fons)
Overwater RB - voorzitter

Portefeuilles:
Belangenbehartiging en profilering van de RB

Visiegroepen:
Herziening belastingstelsel en Vereniging 3.0

Mevrouw
Mr. C.M.J.F. (Chantal)
Moelands RB - vicevoorzitter

Portefeuilles:
Belangenbehartiging, RB Academy en Permanente Educatie

Visiegroepen:
Vereniging 3.0 en Kwaliteit

Mevrouw
H.M. (Annemarie)
Spa AA RB - penningmeester

Portefeuilles:
RB Intern en Jongerenbeleid

Visiegroepen:
RB op weg naar 2030

De heer
Mr. drs. W.K.M. (Willem)
Faassen RB

Portefeuilles:
Ondersteuning beroepsuitoefening en Kwaliteit

Visiegroepen:
Vereniging 3.0 en Kwaliteit

De heer
C.M. (Martin)
Hommersom LLM RB

Portefeuilles:
RB Academy, Permanente Educatie, Jongerenbeleid en Profilering van de RB

Visiegroepen:
Kwaliteit en RB op weg naar 2030

De heer
Y.H. (Yvo)
Burkink RB

Portefeuilles:
RB Academy, Permanente Educatie en Ondersteuning beroepsuitoefening

De heer
drs. F.M.A.M. (Frank)
van Merrienboer RB

Portefeuilles:
RB Intern en Kwaliteit

Visiegroepen:
Herziening belastingstelsel